Tiếp viên Nhà hàng khách sạn

  • Trình độ đào tạo: Ngắn hạn
  • Mã Ngành/Nghề:
  • Thời gian đào tạo:
  • Hình thức đào tạo: Chính quy
  • Đối tượng tuyển sinh:
NGÀNH/NGHỀ ĐÀO TẠO

TIN TỨC