Điều khiển tàu biển

  • Hình thức đào tạo: Chính quy
  • Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

TIN TỨC