Lịch sử phát triển

§  Ngày 27 tháng 02 năm 1976, chính phủ nước Cộng Hoà Miền Nam Vịêt Nam mà đại diện là Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Giao Thông Vận tải đã ký quyết định số 144/TC thành lập “Trường Công Nhân Kỹ Thuật” trực thuộc Cục Đường Biển Miền Nam.

§  Ngày 11 tháng 03 năm 1977, Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam đã ký quyết định số 736 /QĐ-TC công nhận và đổi tên “Trường Công Nhân Kỹ Thuật” thành “ Trường Công Nhân Kỹ Thuật Đường Biển II”

§  Ngày 27 tháng 04 năm 1990, Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận và Bưu Điện đã ký quyết định số 747 QĐ/TCCB-LĐ đổi tên “Trường Công Nhân Kỹ Thuật Đường Biển II” thành “Trường Kỹ Thuật Và Nghiệp Vụ Hàng Hải II”

§  Ngày 19 tháng 07 năm 1995, Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải ký Quyết định số 3564QĐ/ TCCB- LĐ về việc sáp nhập hai cơ sở đào tạo thuộc Cục Hàng Hải Việt Nam là Trường Kỹ Thuật Và Nghiệp Vụ Hàng Hải II (tại 131. Nguyễn Khoái, P.1,Q.4, TP. Hồ Chí Minh ) và Trường Công Nhân Kỹ Thuật Lặn Thuộc Xí Nghiệp Liên Hợp Trục Vớt Cứu Hộ ( tại 232 Nguyễn Văn Hưởng ,F. Thảo Điền,Q.2, TP. Hồ Chí Minh ) thành “ Trường Kỹ Thuật Và Nghiệp Vụ Hàng Hải Thành Phố Hồ Chí Minh

§  Ngày 02 tháng 12 năm 1996, Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải ký   quyết định số 3200 QĐ/TCCB-LĐ thành lập “ Trường Trung Học Hàng Hải II” trên cơ sở nâng cấp “ Trường Kỹ Thuật Và Nghiệp Vụ Hàng Hải Thành Phố Hồ Chí Minh “

§  Và ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội ký Quyết định số 1874 /QĐ – BLĐTBXH thành lập “ Trường Cao Đẳng Nghề Hàng Hải Thành Phố Hồ Chí Minh” trên cơ sở nâng cấp “ Trường Trung học Hàng Hải II”

§  Căn cứ Quyết định số 703/QĐ-LĐTBXH ngày 18/5/2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đổi tên trường Cao đẳng nghề Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Cao đẳng Hàng hải II