ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE

Phiếu đăng ký xét tuyển

Vui lòng nhập đầy đủ, chính xác các thông tin và nhấn nút ĐĂNG KÝ. Nhà trường sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.

Chọn trình độ

Chọn ngành nghề

Chọn ngành nghề

Chọn ngành nghề

*Không tuyển nữ nghề : Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu thủy

ĐƠN VỊ LIÊN QUAN