Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 1. GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM:

Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học trường Cao đẳng Hàng Hải II được thành lập theo Quyết định số 2059/QĐ-CĐNHHII, ngày 01/12/2014 của hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Hàng Hải Thành Phố Hồ Chí Minh nay đổi tên trường Cao đẳng Hàng Hải II về việc thành lập Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ;

Căn cứ vào nhu cầu học Ngoại ngữ-Tin Học của Học sinh- Sinh viên Trường Cao đẳng Hàng Hải II nói riêng và Học sinh- Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, THPT và các đối tượng khác tại khu vực nói chung để góp phần vào việc phát triển ngành Hàng Hải, Kinh tế - Xã hội và nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh và sử dụng công nghệ thông tin của Học sinh- Sinh viên và của người dân tại khu vực.

 2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ TRUNG TÂM:

- Chức năng:

Trung tâm có chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn về Tin học và Ngoại ngữ theo hình thức vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn, hoặc kết hợp giữa các hình thức học tập trên; tổ chức thi và cấp chứng chỉ về Tin học và Ngoại ngữ cho người học trong và ngoài trường theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Tuyển sinh và quản lý người học;

Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng người học.

-  Nhiệm vụ và quyền hạn:

Tổ chức tuyển sinh mở lớp, phối hợp với các đơn vị trong toàn trường tổ chức các hoạt động giảng dạy và tổ chức thi cấp chứng chỉ về Tin học và Ngoại ngữ theo quy định hiện hành cho sinh viên của nhà trường để đạt điều kiện chuẩn đầu ra của trường Đại học Thái Bình;

 Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về Tin học, Ngoại ngữ và cấp chứng chỉ theo nhu cầu cho cán bộ, giảng viên của nhà trường, của các cơ quan, doanh nghiệp và các đối tượng khác;

Tổ chức các hoạt động thông tin, hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học phổ biến kiến thức và kinh nghiệm mới về Công nghệ Thông tin;

Hợp tác quốc tế về đào tạo ngoại ngữ và công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật;

Tổ chức quản lý nhân sự, tài sản được giao theo quy định của Hiệu trưởng nhà trường; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác quản lý, cấp phát chứng chỉ cho người học theo quy định hiện hành về quản lý văn bằng chứng chỉ;

Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác tổ chức hoạt động chuyên môn, giảng dạy;

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

 3. QUY MÔ VÀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG:

- Đa dạng hóa các loại hình, chương trình đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội về nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ, tin học.

 - Mở rộng liên kết đào tạo với các trường Đại học trong địa bàn Thành phố và các Tỉnh.

- Mở các lớp học Ngoại ngữ có giảng viên là người nước ngoài, phối hợp các khoa lên kế hoạch, thời gian đào tạo cho phù hợp từng khóa học, khóa học.

- Tổ chức liên kết đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và nâng cao cho HSSV và người lao động trong và ngoài trường theo quy định của Bộ giáo dục & Đào tạo – Bộ thông tin và truyền thông.

4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

Trở thành trung tâm đào tạo có uy tín về giáo dục, đào tạo Tin học và Ngoại ngữ, từng bước nâng cao vị thế và thương hiệu của Trung tâm trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về Ngoại ngữ, Tin học đáp ứng yêu cầu của xã hội trong xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế góp phần nâng cao vị thế của trường Cao Đẳng Hàng Hải II.

Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học trường Cao đẳng Hàng Hải II

Cơ sở 1: Số 232, Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP.  HCM

Cơ sở 2: 131 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, Thành TP. HCM

Điện thoại: Mr. Hùng 0933516161

Website: http://cdhanghai.edu.vn

Email: cdhanghai.edu.vn@gmail.com

TIN TỨC