Giới thiệu Chung

Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI II. Viết tắt (CĐHH II)
Tên tiếng Anh: MARITIME COLLEGE No.2
Cơ quan chủ quản: CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
Địa chỉ trường
:
Cơ sở 1 (Trụ sở chính): Số 232 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2,
TP Hồ Chí Minh.
Cơ sở 2: 131 Nguyễn Khoái, Phường 1, Q4, Tp. Hồ Chí Minh.
Cơ sở 3: 33 Nguyễn Khoái, Phường 1, Q4, Tp. Hồ Chí Minh.
Số điện thoại: (08) 62818696 - (08) 35123450
Số Fax: (08) 62818. 702
Email: cdnhh@cdhanghai.edu.vn
Website: https:// www.cdhanghai.edu.vn
Loại hình trường: Công lập

 

Hiện nay, trường hiện có 06 phòng chức năng, 06 khoa giảng dạy chuyên môn và 02 trung tâm trực thuộc trường. Trường hiện đào tạo theo 03 cấp trình độ: sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề với 24 ngành nghề khác nhau. Nhà trường CĐHH II (viết tắt thành CĐHHII) liên kết, hợp tác đào tạo với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường đại học trong nước, các Doanh nghiệp trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động liên quan đến nhân lực được đào tạo trong trường. Ngoài ra, Trường CĐHHII có các mối quan hệ hợp tác, kết nghĩa với một số cơ sở đào tạo ở các nước ngoài như:

- Trường cao đẳng AFZ Rosrock của CHLB Đức

- Trường cao đẳng GLASGOW của Vương quốc Anh

 

I. TẦM NHÌN – SỨ MỆNH 

1. Tầm nhìn: Phấn đấu trở thành Trường Cao đẳng trọng điểm của của ngành Hàng hải Việt Nam, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa cấp, đa ngành. Phát triển và đồng hành cùng các doanh nghiệp thông qua các chương trình đào tạo nguồn nhân lực theo hướng nghề nghiệp ứng dụng, đạt chuẩn quốc tế. Mở rộng hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới

 

2. Sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của thị trường lao động trong và ngoài nước, nhằm thoả mãn nhu cầu học nghề gắn với việc làm của người dân và phát triển của cộng đồng. Thực hiện nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHCN, hội nhập khu vực và quốc tế. Góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội và sự nghiệp CNH – HĐH đất nước.


Phía trước cở sở 1

 


Khuôn viên cở sở 1


Sơ đồ cơ cấu tổ chức

II. CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN CỦA TRƯỜNG 

Tổng cộng CBGV: 107

§  Tiến sĩ : 02

§  Thạc sĩ : 32

§  Đại học :31

§  Cao đẳng : 00

§  Trung cấp, CN bậc 5/7: trở lên 01

 

 III. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: 

§  Chính quy

§  Ngắn hạn

§  Vừa học vừa làm

§  Huấn luyện đặc biệt

§  Các khoá học ngắn hạn, chuyên đề: bồi dưỡng, huấn luyện, cấp chứng chỉ hàng hải (theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO), các chứng chỉ chuyên ngành giao thông vận tải và các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học quốc gia. 

 

 

IV. BẬC ĐÀO TẠO

§  Cao đẳng

§  Trung cấp

§  Sơ cấp nghề 

 

V. CÁC KHOA CHUYÊN NGÀNH 

1.      Khoa Điều khiển tàu biển

2.       Khoa Khai thác máy tàu thuỷ

3.       Khoa Cơ khí

4.       Khoa Kinh tế

5.       Khoa Sư phạm GDNN

6.       Khoa Cơ sở Cơ bản

 

 VI.  NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

1.      Điều khiển tàu biển

2.      Khai thác máy tàu thủy

3.      Quản trị kinh doanh vận tải biển

4.      Sửa chữa máy tàu thủy

5.      Điện tàu thủy

6.      Điện công nghiệp

7.      Kế toán doanh nghiệp

8.      Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

9.      Kỹ thuật xây dựng

10. Điều khiển phương tiện thủy nội địa

11. Lập trình máy tính

12. Cắt gọt kim loại

13. Công nghệ ôtô

14. Logistics

15. Công nghệ kỹ thuật cơ khí

16. Hàn

17. Gia công trên máy phay

18. Gia công trên máy tiện

19. Gia công trên máy CNC

20. Kỹ thuật Hàn 3G

21. Kỹ thuật Hàn 6G

22. Tiếp viên Hàng hải

23. Lễ tân Hàng hải

24. Tiếp viên Nhà hàng khách sạn

 

VII. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1.      Phòng Đào tạo

2.      Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

3.      Phòng Kế hoạch - Tài chính

4.      Phòng Hợp tác Quốc tế và Khoa học Công nghệ

5.      Phòng Tổ chức hành chính

6.      Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo

 

VIII. CÁC TRUNG TÂM 

1.      Trung tâm Phát triển nguồn lực hàng hải 

2.      Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học