HỢP TÁC TOÀN DIỆN GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI II VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỢP TÁC TOÀN DIỆN GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI II  TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  

Chiều ngày 04/01/2024, tại Trường Cao đẳng Hàng hải II, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng Hàng hải II đã cùng ký kết biên bản Thỏa thuận hợp tác.

Về phía Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh có sự tham dự của TS. Lê Văn Vang - Phó Hiệu Nhà trưởng cùng quý thầy, cô là trưởng các bộ phận có liên quan trong quá trình hợp tác.

Về phía Trường Cao đẳng Hàng hải II có sự tham dự của TS. Nguyễn Phước Quý Phong - Hiệu trưởng Nhà trường; Ths. Nguyễn Văn Nguyễn – Chủ tịch Hội đồng Trường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Ths. Trần Văn Tiến - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng trưởng các đơn vị trực thuộc Trường.

TS. Lê Văn Vang - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và TS. Nguyễn Phước Quý Phong - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải II cùng nhau ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Với mục tiêu chung là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cho nhu cầu xã hội, thể hiện qua các nội dung hợp tác cụ thể như sau:

a/ Tuyển sinh và đào tạo; trao đổi học thuật; công nhận và chuyển đổi tín chỉ;

b/ Khoa học – công nghệ, hợp tác quốc tế và phục vụ cộng đồng;

c/ Khai thác với tần suất cao nhất cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị, nguồn lực là đội ngũ cán bộ, giảng viên của mỗi bên phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học và một số công việc khác, nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho các hoạt động của hai trường;

d/ Chuyển đổi số, khai thác tài nguyên thư viện;

đ/ Tư vấn song phương về các hoạt động chuyên môn.

Một trong những lợi ích lớn nhất của việc thỏa thuận toàn diện này là phát huy được điểm mạnh, lợi thế của từng trường đồng thời phối hợp, chuyển giao những giá trị riêng để giúp nhau cùng phát triển bền vững. Hợp tác đào tạo liên thông giữa hai trường nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên.

Đây cũng là cơ hội lớn, mở ra cho sinh viên chưa có điều kiện học đại học. Khi có bằng kỹ sư thực hành, cử nhân tại Trường Cao đẳng Hàng hải II, nếu tiếp tục học liên thông lên đại học tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh chỉ trong thời gian 1.5 năm, theo hướng mở này sẽ đáp ứng được các nhu cầu thực tế và phù hợp với hoàn cảnh của nhiều người học.

Thông qua việc ký kết Biên bản hợp tác toàn diện giữa các bên, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng Hàng hải II quyết tâm hướng tới mục tiêu chung là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội; hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường năng lực của hai trường trên mọi phương diện, phục vụ nhiệm vụ đào tạo liên thông các ngành thuộc hàng hải và thực hiện tốt nhất công tác tuyển sinh của mỗi bên.

Lãnh đạo - Đại diện hai trường nhận hoa chúc mừng sau khi ký kết hợp tác
Lãnh đạo hai trường cùng chia vui sau khi ký kết hợp tác toàn diện

 

Trường Cao đẳng Hàng hải II