Khai thác máy tàu thủy

  • Hình thức đào tạo: Chính quy
  • Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

     Chương trình đào tạo nhằm trang bị cho người học kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết rộng về ngành Khai thác máy tàu thủy; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề Khai thác máy tàu thủy và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết công việc, làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, đánh giá đối với nhóm thực hiện những nhiệm vụ trong nghề Khai thác máy tàu thủy. Đồng thời đáp ứng  các quy định về tiêu chuẩn năng lực tại mục A-III/4, A-III/5, A-III/1 của bộ luật STCW 78/2010

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về kiến thức

     - Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình vận hành, khai thác động cơ Diesel và các máy móc, thiết bị phụ tàu thủy;

     - Trình bày được quy trình bảo dưỡng, sửa chữa hệ động lực tàu thủy;

     - Trình bày được quy trình vận hành hệ thống điện tàu thủy;

     - Trình bày được các quy định cơ bản về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường;

- Trình bày được các quy định về trực ca và các quy định có liên quan trong Bộ luật STCW78/2010;

- Có trình độ cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực hàng hải;

- Có trình độ về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

1.2.2. Về kỹ năng

     - Vận hành, khai thác được động cơ Diesel và các thiết bị phụ tàu thủy;

     - Bảo dưỡng, sửa chữa được hệ động lực tàu thủy;

     - Vận hành được hệ thống điện trên tàu thủy;

- Thực hiện được các công việc của một Thợ máy trực ca đáp ứng quy định trong Bộ luật STCW78/2010;

- Thực hiện được các biện pháp đảm bảo an toàn hàng hải , an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường;

     -  Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam và tiếng Anh Hàng hải cấp độ 1.

1.2.3. Thái độ và hành vi

    - Chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp của Nhà nước, Quy định tại nơi làm việc, sống lành mạnh, hòa đồng; 

     - Làm việc có kỷ luật, phối hợp nhóm tốt;

     - Có ý thức an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

     - Có thể đảm nhận vị trí cán bộ kỹ thuật tại các công ty vận tải thủy trong nước và Quốc tế, hoặc xí nghiệp, nhà máy công nghiệp;

- Sau khi tốt nghiệp và có đủ các chứng chỉ cần thiết, người học sẽ được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Thợ máy trực ca theo Quy định của Bộ Giao thông vận tải;

     - Có thể làm việc trên các đội tàu của các công ty vận tải thủy trong nước và Quốc tế, các cơ quan đăng kiểm, công ty dịch vụ dầu khí, cảng vụ;

     - Có thể thi Sỹ quan máy hạng tàu có tổng công suất máy chính từ 750kW trở lên.

- Có khả năng học liên thông lên đại học, liên thông sang ngành nghề tương đương.

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

TIN TỨC

ĐƠN VỊ LIÊN QUAN