Điều khiển tàu biển

  • Hình thức đào tạo: Chính quy
  • Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

1.1. Mục tiêu chung:

            Chương trình đào tạo nghề Điều khiển tàu biển trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học có đủ phẩm chất và năng lực nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của nghề Điều khiển taù biển. Tạo khả năng ứng dụng và kỹ năng triển khai các công nghệ tiên tiến thuộc lĩnh vực Điều khiển tàu biển, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng được quy định tại các mục: A-II/1; A-II/3; A-II/4; A-II/5 Bộ luật STCW 78/2010, của Công ước Quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên và Model course 7.03 cũng như đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra Bậc 5 theo khung năng lực quốc gia của Việt Nam.

1.2.Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề

- Kiến thức:

            + Nhận dạng được các loại dây được sử dụng trên tàu biển và vận dụng được kiến thức thuỷ nghiệp trong quá trình sử dụng, bảo quản và bảo dưỡng các loại dây;

            + Trình bày được kiến thức về sơn tàu biển, kỹ thuật gõ rỉ, kỹ thuật bảo quản thiết bị trên boong và bảo quản vỏ tàu;

            + Trình bày được kiến thức về hỗ trợ điều động tàu để làm tốt công tác chuẩn bị trước khi điều động tàu, công tác lái tàu và công tác cảnh giới trong điều động tàu;

            + Phân tích được những kiến thức về địa văn hàng hải nhằm xác định phương hướng trên biển, xác định vị trí tàu và lập kế hoạch tuyến đường;

            + Phân tích được kiến thức về thiên văn hàng hải để xác định sai số la bàn và xác định vị trí tàu;

            + Phân loại được hàng hóa,nhận biết được tính chất của hàng hoá vận tải biển phục vụ công tác lập kế hoạch xếp, dỡ hàng, tính toán ổn định tàu và triển khai việc làm hàng;

            + Đọc được bản tin và bản đồ thời tiết từ đó đưa ra được các giải pháp phù hợp để dẫn tàu an toàn;

            + Biết cách lựa chọn các biện pháp ứng phó phù hợp khi gặp tình hướng nguy cấp xảy ra;

            + Trình bày được các quy định về an toàn phương tiện, an toàn lao động và bảo vệ môi trường;

            + Phân tích được các yêu cầu về trực ca để duy trì ca trực an toàn.

- Kỹ năng:

            + Thực hiện đúng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đúng quy trình;

            + Sử dụng được những kiến thức cơ bản, cần thiết về tiếng Anh chuyên ngành trong thông tin liên lạc, có kỹ năng giao tiếp tốt với các thành viên trên tàu, đại lý, chủ tàu, chính quyền cảng và hành khách đáp ứng tiêu chuẩn tiếng Anh hàng hải cấp độ 1;

            + Thực hiện được công việc hỗ trợ điều động tàu;

            + Thực hiện tốt công tác thuỷ nghiệp;

            + Vận hành, khai thác, bảo quản và bảo dưỡng được các trang thiết bị ngành boong và vỏ tàu đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đúng quy trình;

            + Vận hành và khai thác được trang thiết bị hàng hải phục vụ công tác dẫn tàu đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải;

            + Sử dụng các mục tiêu bờ và mục tiêu thiên văn để xác định vị trí tàu đảm bảo độ chính xác đúng tiêu chuẩn;

            + Tính toán được thủy triều tại cảng chính, cảng phụ từ lịch thủy triều Anh và  lịch thủy triều Việt Nam phục vụ công tác dẫn tàu;

            + Quản lý, tu chỉnh, ghi chép được các ấn phẩm hàng hải, hải đồ, các loại nhật ký ngành boong;

            + Lựa chọn được thông tin và tài liệu để lập được kế hoạch tuyến đường;

            + Lập được kế hoạch chuyến đi;

            + Dẫn được tàu an toàn trong mọi điều kiện ngoại cảnh;

            + Lập được kế hoạch xếp, dỡ hàng hoá, thực hiện được công việc giám sát làm hàng theo kế hoạch, chằng buộc được chắc chắn khi bảo quản, vận chuyển hàng hoá;

            + Xử lý được các tình huống nguy cấp bằng các hành động phù hợp trên tàu và đối với tàu bị nạn;

            + Có khả năng tổ chức và quản lý được nhân sự trên tàu, triển khai thực hiện được hệ thống quản lý an toàn và kế hoạch an ninh trên tàu.

1.2.2. Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng

- Chính trị, pháp luật:

            + kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống yêu nước của dân tộc, của giai cấp công nhân Viêt Nam, vai trò lãnh đạo, đường lối chính sách của Ðảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước. Biết giữ gìn, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân, biết kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam;

            + Có kiến thức cơ bản về pháp luật Việt Nam khi tham gia hoạt động ở Việt Nam, luật pháp và các công ước quốc tế liên quan mà Việt Nam tham gia khi tham gia hoạt động khai thác tàu tại vùng biển quốc tế và nước ngoài.

- Đạo đức, tác phong công nghiệp:

            + Tự giác học tập để nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vận dụng được những kiến thức đã học để tu dưỡng, rèn luyện trở thành người lao động có lương tâm nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm cao;

            + Có tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc, có lương tâm nghề nghiệp, có tinh thần tập thể và sáng tạo trong lao động;

            + Có tác phong lao động công nghiệp, có kỷ luật và trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng mềm trong hoạt động hàng hải, biết tổ chức và phối hợp làm việc theo nhóm, có khả năng làm việc tốt trong môi trường lao động đa văn hóa, đa quốc tịch trên tàu.

- Thể chất và quốc phòng:

            + Có kiến thức, kỹ năng cơ bản và phương pháp tập luyện về thể dục thể thao nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập, lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp, có bản lĩnh của người đi biển để có thể công tác lâu dài trên tàu biển;

            + Có kiến thức, kỹ năng cơ bản trong chương trình Giáo dục quốc phòng- An ninh.

1.3. Việc làm sau tốt nghiệp:

- Sau tốt nghiệp Cao đẳng Điều khiển tàu biển, người học có quyền:

            + Được học liên thông đại học theo ngành nghề được quy định của luật hiện hành;

            + Được học chuyển đổi nghề nghiệp theo quy định của luật hiện hành;

+ Được đăng ký thi Sỹ quan vận hành tàu biển có tổng dung tích trên 500 GT để được cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn  sau khi có đủ thời gian đi biển và đáp ứng các yêu cầu của thông tư quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam;

+ Được tham dự các khóa các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện thuyền viên để được cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn khác theo quy định của bộ Giao thông vận tải;

- Sau tốt nghiệp, người học Cao đẳng Điều khiển tàu biển có cơ hội:

            + Được làm việc tại cơ quan cảng vụ các cảng, hải quan ...;

            + Được làm việc tại các công ty vận tải biển, công ty hoa tiêu, công ty bảo đảm an toàn hàng hải, các công ty dịch vụ hàng hải và các cơ quan, công ty, xí nghiệp có liên quan;

            + Các lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, biên phòng, hải quân...

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

TIN TỨC

ĐƠN VỊ LIÊN QUAN