Văn phòng Chủ tịch nước Họp báo công bố Luật Giáo dục nghề nghiệp

Sáng ngày 12/12/2014 tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua. Luật  giáo dục nghề nghiệp được công bố theo Lệnh số 34/2014/L-CTN ngày 09/12/2014 của Chủ Tịch nước. Tham dự buổi họp báo công bố Luật về phía Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có Thứ trưởng Phạm Minh Huân; Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dạy nghề Dương Đức Lân và các đồng chí Lãnh đạo Tổng Cục; các Vụ đơn vị thuộc Tổng cục Dạy nghề.

Toàn cảnh buổi họp báo

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Phạm Minh Huân đã thay mặt Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giới thiệu tóm tắt những nội dung cơ bản của Luật giáo dục nghề nghiệp.

Thứ trưởng Phạm Minh Huân giới thiệu tóm tắt nội dung cơ bản của Luật giáo dục nghề nghiệp

Luật giáo dục nghề nghiệp gồm 8 chương, 79 điều. Chương 1, có 9 điều; Quy định những vấn đề chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ; quy định về mục tiêu, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chính sách của nhà nước về phát triển giáo dục nghề nghiệp, xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp; quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, liên thông trong đào tạo. Chương 2, có 22 điều; Quy định về cơ sở giáo dục nghề nghiệp, về tổ chức cơ sở giáo dục nghề nghiệp (cơ cấu tổ chức, hội đồng trường, hội đồng quản trị, thành lập, đăng ký hoạt động…); chính sách đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Chính sách chung, chính sách đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật); tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Nguồn tài chính, học phí, sơ sở vật chất, thiết bị…). Chương 3, có 19 điều; Quy định về hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp; về đào tạo nghề nghiệp chính quy (Tuyển sinh, thời gian, chương trình, giáo trình, tổ chức quản lý, văn bằng, chứng chỉ…), đào tạo nghề nghiệp thường xuyên (Chương trình, thời gian, người dạy, tổ chức quản lý, lớp đào tạo nghề, văn bằng, chứng chỉ…); hợp tác quốc tế về giáo dục nghề nghiệp (Các hình thức hợp tác, liên kết đào tạo với nước ngoài, văn phòng đại diện, chính sách hợp tác…). Chương 4, có 2 điều; Quy định về quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo giáo dục nghề nghiệp. Chương 5, có 12 điều; Quy định về nhà giáo (Trình độ chuẩn, nhiệm vu, quyền hạn, chính sách đối với nhà giáo…); về người học (Nhiệm vụ, quyền hạn, chính sách đối với người học…). Chương 6, có 6 điều; Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp gồm: mục tiêu, đối tượng, nguyên tắc kiểm định, tổ chức, quản lý kiểm định; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; sử dụng kết quả kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Chương 7, có 4 điều: Quy định quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Chương 8, có 5 điều: Quy định về điều khoản thi hành và một số nội dung sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học.

Luật giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.