“Tuần lễ hưởng ứng Ngày Hàng hải Thế giới năm 2021” bắt đầu từ ngày 23/9 – 30/9/2021

Thực hiện Thông tri số 4393 ngày 04/5/2021 của Tổng Thư ký IMO về việc khuyến khích các Quốc gia thành viên tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Hàng hải Thế giới năm 2021, và ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 527/BGTVT-HTQT ngày 20/01/2021 về kế hoạch công tác năm 2021 của Ban Thư ký IMO Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam phát động chương trình “Tuần lễ hưởng ứng Ngày Hàng hải Thế giới năm 2021” bắt đầu từ ngày 23/9 – 30/9/2021.

Văn bản gửi các đơn vị.Cục HHVN