Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn ý kiến các tổ chức, cá nhân liên quan dành cho đề án “Đánh giá hiện trạng, xây dựng và thí điểm áp dụng hệ thống thiết bị thu hồi, tái chế dung môi và chất làm sạch công nghiệp trong sửa chữa, phục hồi máy tàu thủy nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường”

Sáng ngày 27/7/2016, tại phòng họp, trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn ý kiến các tổ chức, cá nhân liên quan dành đề án “Đánh giá hiện trạng, xây dựng và thí điểm áp dụng hệ thống thiết bị thu hồi, tái chế dung môi và chất làm sạch công nghiệp trong sửa chữa, phục hồi máy tàu thủy nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường”. Mã số: MT151003. Do trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh chủ trì.

Tham dự Hội thảo, về phía khách mời có  TS. Ngô Duy Nam – Phó trưởng khoa Máy tàu thủy – Trường Đại học GTVT Tp.Hồ Chí Minh; ThS. Phạm Xuân Kiên – Giảng viên khoa Kỹ thuật tàu thủy – Trường Đại học GTVT TP.Hồ Chí Minh; ThS. Lê Văn Đức – Nguyên Phó Tổng giám đốc – Công ty Inlaco Sài Gòn. Về phía trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh có ThS. Đinh Mạnh Cường – Phó Hiệu trưởng Nhà trường – Chủ trì Hội thảo, Thầy Trần Văn Tiến – Phó Hiệu trưởng Nhà trường và  các Thầy là Trưởng, Phó Khoa, giảng viên của Nhà Trường.

image-0-02-01-c62488387fbdf05456f506c2d19be3ff26335bc76fc953ec79d888b1e13c3bcb-V

ThS. Đinh Mạnh Cường – Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội thảo

image-0-02-01-aa6cce3979cc2b7fc58af1e3cc2aa248edbfc12a9fbfee7dc3a12b7da6190dad-V

ThS. Phạm Xuân Kiên, thành viên nhóm nghiên cứu báo cáo nội dung của Đề án.

Đề án “Đánh giá hiện trạng, xây dựng và thí điểm áp dụng hệ thống thiết bị thu hồi, tái chế dung môi và chất làm sạch công nghiệp trong sửa chữa, phục hồi máy tàu thủy nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường” nhằm đánh giá tác động môi trường do thải dung dịch chất tẩy rửa trong hoạt động sửa chữa, phục hồi các chi tiết máy tàu thủy và xây dựng thí điểm một hệ thống thiết bị thu hồi, tái chế các dung môi, chất làm sạch công nghiệp và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường (gọi tắt là hệ thống tái chế, xử lý dung dịch tẩy rửa).

Sản phẩm nghiên cứu sẽ kế thừa kết quả nghiên cứu, chế tạo các thiết bị rửa các chi tiết máy đã có và phát triển nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thí điểm hệ thống có thể thu hồi, tái chế, xử lý hỗn hợp dung môi, hóa chất, dầu mỡ, .v.v. trong quá trình sửa chữa phục hồi các chi tiết máy tàu thủy, trước khi xả thải ra môi trường. Hệ thống này tạo thành một dây chuyền khép kín trong việc xử lý các chất thải có hại phát sinh trong quá trình sửa chữa, phục hồi các chi tiết máy tàu thủy, đảm bảo đáp ứng các quy định của QCVN40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp”.

image-0-02-01-a9a1572837c1333d5454f77c9db38080686b23ed49d67cdb7f676ddf8fd8d8cf-V

Nhóm nghiên cứu giới thiệu thiết bị của Đề án

image-0-02-01-067b7fddf3f1c2f2deaa6f7fd495e2b75afe625c6c069e1e95a5d088ef4a02a3-V

Thiết bị đang hoạt động và cho sản phẩm đạt yêu cầu tại Xưởng Vỏ tàu

Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP. Hồ Chí Minh

Hội thảo khoa học tham vấn ý kiến các tổ chức, cá nhân liên quan dành cho đề án “Đánh giá hiện trạng, xây dựng và thí điểm áp dụng hệ thống thiết bị thu hồi, tái chế dung môi và chất làm sạch công nghiệp trong sửa chữa, phục hồi máy tàu thủy nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường” đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các ý kiến tham luận đều nhất trí cao với những nội dung mà đề án đưa ra và cho rằng đề án có tính khả thi cao.