Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2016

Thực hiện Chỉ thị liên tịch số 4964/CTLT- Cục Hàng hải Việt Nam và Công văn số 5354 của Ban chỉ đạo Xây dựng và thực hiện QCDC Cục Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị người lao động trong Cục Hàng hải Việt Nam. Sáng ngày 4/3/2016, tại Hội trường trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh, Nhà trường đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức (CCVC) năm 2016.

Tham dự hội nghị, về phía Cục Hàng hải Việt Nam có Ông Nguyễn Đình Việt – Phó Cục Trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; Ông Phạm Hoàng Hải – Phó phòng Tổ chức cán bộ Cục Hàng hải Việt Nam; Ông Trần Trọng Đức – Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam. Về phía Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh có TS. Trương Thanh Dũng –Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu, BCH Công Đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Đoàn Thanh Niên CS HCM cùng toàn thể CBVC, NLĐ trong Nhà trường.

1

Không khí trang nghiêm tại Lễ chào cờ

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe “Báo cáo kết quả chương trình công tác năm 2015 và phương hướng chương trình công tác năm 2016” do đồng chí Nguyễn Văn Tiến – Phó Bí Thư Đảng ủy, phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày, “Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2015, nhiệm vụ năm 2016 và phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2016” do đồng chí Lê Thanh Hà – Chủ tịch Công đoàn, phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày, “Báo cáo tổng kết hoạt động Ban thanh tra ND nhiệm kỳ 2014-2015 và phương hướng hoạt động Ban thanh tra ND nhiệm kỳ 2015-2016” do đồng chí Nguyễn Văn Nguyễn – Trưởng Ban thanh tra Nhân dân trình bày, “Báo cáo công khai tài chính năm 2015” do đồng chí Tường Thị Hoa – Phó phòng Kế toán Tài chính trình bày. Các ý kiến, kiến nghị của các cá nhân, đơn vị trong Nhà trường đã được tổng hợp và giải đáp

2

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến – Phó Bí Thư Đảng ủy, phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo kết quả chương trình công tác năm 2015 và phương hướng chương trình công tác năm 2016

3

Đồng chí Lê Thanh Hà – Chủ tịch Công đoàn, phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2015, nhiệm vụ năm 2016 và phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2016

4

Đồng chí Nguyễn Văn Nguyễn – Trưởng Ban thanh tra Nhân dân báo cáo tổng kết hoạt động Ban thanh tra ND nhiệm kỳ 2014-2015 và phương hướng hoạt động Ban thanh tra ND nhiệm kỳ 2015-2016.

5

Đồng chí Tường Thị Hoa – Phó phòng Kế toán Tài chínhbáo cáo công khai tài chính năm 2015

Phó Cục trưởng Nguyễn Đình Việt –Đại diện Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam đã phát biểu ghi nhận và biểu dương những nỗ lực phấn đấu của tập thể CCVC, học sinh, sinh viên Nhà trường với những thành tích nổi bật. Đồng thời, Phó Cục trưởng đã đưa ra một số định hướng trong thời gian tới trên các nội dung: Phát huy thế mạnh tính chuyên ngành Hàng hải trong đào tạo, huấn luyện, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, tổ chức các Hội nghị chuyên sâu để quảng bá năng lực Nhà trường, tìm kiếm thêm cơ hội thực tập và việc làm cho HSSV, chú trọng đào tạo, huấn luyện phải gắn liền với thực tế, tìm kiếm sự hỗ trợ nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và đảm bảo duy trì và phát triển thu nhập CCVC Nhà trường.

6

Ông Nguyễn Đình Việt – Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Cục trưởng, Hiệu trưởng Nhà trường đã tiếp thu và cam kết triển khai các ý kiến chỉ đạo vào các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, đồng thời cũng xin hứa sẽ đoàn kết, phát huy tính dân chủ, thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện theo Nghị quyết 29 để nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực cho đất nước nói chung và cho ngành Hàng hải nói riêng trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

7

TS. Trương Thanh Dũng –Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh Thảo – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính và đồng chí Nguyễn Văn Nguyễn – Ủy viên Ban chấp hành công đoàn công bố quyết định công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng và các quyết định công nhận các danh hiệu của Công đoàn.

8

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thảo – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính công bố quyết định công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng

9

Ông Nguyễn Đình Việt – Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam trao tặng bằng khen “Chiến sỹ thi đua ngành Giao thông vận tải” của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải cho TS. Trương Thanh Dũng – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường.

10

Ông Nguyễn Đình Việt – Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam trao tặng bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho các phòng ban, khoa có thành tích xuất sắc năm 2014

11

Ông Nguyễn Đình Việt – Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam trao tặng giấy khen của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Lao động sản xuất năm 2014

12

Ông Nguyễn Đình Việt – Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải các cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013-2014

13

Ông Nguyễn Đình Việt – Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Ông Trần Trọng Đức  – Phó chủ tịch Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam tặng cờ thi đua năm 2015 của Ban chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam cho Ban chấp hành Công đoàn Nhà trường

14

Ông Trần Trọng Đức  – Phó chủ tịch Công đoàn Cục HHVN và Ông Phạm Hoàng Hải – Phó phòng Tổ chức cán bộ cục HHVN tặng bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và công tác công đoàn năm 2015

15

Ông Trần Trọng Đức  – Phó chủ tịch Công đoàn Cục HHVN và Ông Lê Thanh Hà – Chủ tịch công đoàn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao tặng giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2015

Hội nghị kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể CBVC Nhà trường