Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh làm việc với đại diện Phòng Khoa học – Công nghệ và Môi trường của Cục Hàng hải Việt Nam

Sáng ngày 12/5/2016, tại phòng họp, Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với đại diện Cục Hàng hải Việt Nam về việc đánh giá tính hiệu quả của trang thiết bị Nhà trường. Tham dự cuộc họp, về phía đại diện Cục Hàng hải Việt Nam có Ông Trần Đức Vinh – chuyên viên Phòng Khoa học-Công nghệ và Môi trường. Về phía Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh có Ban Giám hiệu Nhà trường cùng với các Thầy, Cô là trưởng phòng – phòng Đào tạo; phòng HTQT&KHCN; phòng Quản trị; phòng Kế hoạch và các Khoa – Khoa Điều khiển tàu biển, Khoa Cơ khí – Khai thác máy, Khoa Sư phạm dạy nghề, Xưởng trường và Trung tâm thuyền viên & Xúc tiến việc làm.

Tại buổi làm việc, Ông Lê Thanh Hà – Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tổng hợp tình hình triển khai, thực hiện công văn số 1893/CHHVN-KHCNMT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thực hiện Thông báo kết luận số 1161/TB-CHHVN và yêu cầu các Phòng ban, Khoa, Xưởng, Trung tâm phối hợp chặt chẽ với Ông Trần Đức Vinh – chuyên viên Phòng Khoa học – Công nghệ và Môi trường trong công tác rà soát, kiểm kê toàn bộ cơ sở vật chất và trang thiết bị của Nhà trường.

IMG_3032

Ông Lê Thanh Hà – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Ông Trần Đức Vinh – Chuyên viên Phòng Khoa học – Công nghệ và Môi trường mong muốn Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, khoa, xưởng, trung tâm thuyền viên & xúc tiến việc làm và đội tàu cùng phối kết hợp để hoàn thành công tác chỉ đạo của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam theo công văn số 1893/CHHVN-KHCNMT ngày 10 tháng 5 năm 2016 với những nội dung: rà soát, kiểm kê toàn bộ cơ sở vật chất và các trang thiết bị của Nhà trường. Trên cơ sở đó, hỗ trợ Nhà trường nghiên cứu đề xuất các phương án, giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả, khả năng khai thác tối đa các trang thiết bị hiện có cũng như đề xuất trang bị mới các trang thiết bị phù hợp cho mục đích, huấn luyện, đào tạo học sinh, sinh viên.

IMG_3034

Ông Trần Đức Vinh chuyên viên Phòng Khoa học – Công nghệ và Môi trường phát biểu tại cuộc họp

Thời gian làm việc của đại diện Cục Hàng hải Việt Nam với Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh diễn ra trong hai ngày, từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 5 năm 2016.