Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng và chính quyền 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017

Sáng  ngày 10/07/2017,  Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng và chính quyền 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự Hội nghị, có TS. Trương Thanh Dũng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, Bí thư các chi bộ trực thuộc, trưởng phó các bộ phận và toàn thể  đảng viên Đảng bộ Nhà trường.

Thay mặt Đảng ủy Nhà trường, đồng chí Nguyễn Văn Tiến, phó hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày báo cáo Tổng kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Báo cáo nêu rõ, trong năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với đội ngũ CB-GV-CNV.

Tại Hội nghị TS. Trương Thanh Dũng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo cần tăng cường công tác tuyển sinh, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, đồng thời đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giảng viên, từ đó nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội nghị cũng được nghe một số ý kiến về việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 với nhiều giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy Nhà trường đã đề ra.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

_MG_2815

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo Tổng kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

_MG_2829

Đồng chí Trương Thanh Dũng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hình ảnh một số ý kiến của các Đ/c Phó hiệu trưởng và trưởng các đơn vị

_MG_2840

_MG_2851

IMG_1100

_MG_2836

_MG_2847

IMG_1092

IMG_1108