Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị đánh giá cấp cơ sở Đề án nghiên cứu KH&CN cấp Bộ. Mã số: MT151003

Sáng ngày 12/8/2016, tại phòng họp, trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị đánh giá cấp cơ sở Đề án nghiên cứu KH&CN cấp Bộ “Đánh giá hiện trạng, xây dựng và thí điểm áp dụng hệ thống thiết bị thu hồi, tái chế dung môi và chất làm sạch công nghiệp trong sửa chữa, phục hồi máy tàu thủy nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường”. Mã số: MT151003. Do trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh chủ trì.

Tham dự Hội nghị,  đại điện cơ quan quản lý đề án có Đ/c Vũ Hải Lưu – chuyên viên Vụ Môi trường Bộ GTVT, ThS Đinh Mạnh Cường  Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ tịch Hội đồng, Thầy Trần Văn Tiến – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Thầy Ngô Duy Nam – Ủy viên phản biện -Phó trưởng khoa Máy trường đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh ,  các thầy cô là ủy viên Hội đồng và các thầy cô là Trưởng, Phó Khoa, giảng viên của Nhà Trường.

image-0-02-01-d35192a3e61cecda37155afa2f64bb0c767b4ddaeb1474dfd056a16cf11c3ee5-V

ThS. Đinh Mạnh Cường – Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị

image-0-02-01-262fe182c80bf2cd90d6582136602d4823fd02f645dab822196365250a997e77-V

TS. Trương Thanh Dũng, chủ nhiệm Đề án báo cáo nội dung của Đề án.

Đề án “Đánh giá hiện trạng, xây dựng và thí điểm áp dụng hệ thống thiết bị thu hồi, tái chế dung môi và chất làm sạch công nghiệp trong sửa chữa, phục hồi máy tàu thủy nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường” nhằm đánh giá tác động môi trường do thải dung dịch chất tẩy rửa trong hoạt động sửa chữa, phục hồi các chi tiết máy tàu thủy và xây dựng thí điểm một hệ thống thiết bị thu hồi, tái chế các dung môi, chất làm sạch công nghiệp và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường (gọi tắt là hệ thống tái chế, xử lý dung dịch tẩy rửa).

Sản phẩm nghiên cứu sẽ kế thừa kết quả nghiên cứu, chế tạo các thiết bị rửa các chi tiết máy đã có và phát triển nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thí điểm hệ thống có thể thu hồi, tái chế, xử lý hỗn hợp dung môi, hóa chất, dầu mỡ, .v.v. trong quá trình sửa chữa phục hồi các chi tiết máy tàu thủy, trước khi xả thải ra môi trường. Hệ thống này tạo thành một dây chuyền khép kín trong việc xử lý các chất thải có hại phát sinh trong quá trình sửa chữa, phục hồi các chi tiết máy tàu thủy, đảm bảo đáp ứng các quy định của QCVN40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp”.

image-0-02-01-876a28dd86a57a87802f5b88fb7c903da337e03374560aadfb0d0a059ada1ef0-V

Thiết bị đang hoạt động và cho sản phẩm đạt yêu cầu tại Xưởng Vỏ tàu Nhà trường

Hội nghị đánh giá cấp cơ sở đề án “Đánh giá hiện trạng, xây dựng và thí điểm áp dụng hệ thống thiết bị thu hồi, tái chế dung môi và chất làm sạch công nghiệp trong sửa chữa, phục hồi máy tàu thủy nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường” đã diễn ra thành công tốt đẹp.  Đề án  được tất cả thành viên Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị nghiệm thu cấp Bộ.Các ý kiến tham luận  đều cho rằng đề án có tính khả thi cao và đề nghị cơ quan quản lý có giải pháp nhằm thương mại hóa sản phẩm có ý nghĩa thiết thực nhằm bảo vệ môi trường.