Trường Cao đẳng Hàng hải II tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp Bộ Đề tài nghiên cứu KH&CN cấp Bộ “Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống xử lý giàn khoan trung tâm phục vụ đào tạo”, Mã số DT184041

Sáng ngày 26/01/2019 tại Trường đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Hàng hải II tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp Bộ Đề tài nghiên cứu KH&CN cấp Bộ “Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống xử lý giàn khoan trung tâm phục vụ đào tạo”, Mã số DT184041. Do Trường Cao đẳng Hàng hải II chủ trì. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trương Thanh Dũng, Hiệu trưởng Nhà trường.

Tham dự Hội nghị gồm PGS,TS. Hoàng Hà-Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ -Bộ GTVT chủ tịch Hội đồng, TS. Trương Thanh Dũng-Hiệu trưởng Nhà trường-chủ nhiệm đề tài,  TS. Lê Văn Vang -Trường đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh,  TS. Lê Văn Toàn – Giảng viên -Trường đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, ThS. Vũ Văn Khang – Phó trưởng phòng Kỹ thuật-vật tư, Xí nghiệp vận tải biển và công tác lặn,  các thầy cô là ủy viên Hội đồng.

1

PGS,TS. Hoàng Hà, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ -Bộ GTVT – chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị

2

TS. Trương Thanh Dũng -Hiệu trưởng Nhà trường – chủ nhiệm Đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài.

Đề tài “Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống xử lý giàn khoan trung tâm phục vụ đào tạo”, Mã số DT184041 nhằm nghiên cứu nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý giàn khoan công nghệ trung tâm. Khoan và khai thác ở các mỏ gas – condensate (khí thiên nhiên). Từ đó thiết kế mô hình mô phỏng nguyên lý làm việc và điều khiển sự hoạt động của hệ thống. Sản phẩm nghiên cứu của đề tài, có thể được sử dụng để phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, các công ty chế tạo giàn, vận hành khai thác giàn.

Hội nghị nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống xử lý giàn khoan trung tâm phục vụ đào tạo”, Mã số DT184041 đã diễn ra thành công tốt đẹp.  Đề tài  được Hội đồng đánh giá đạt mức A (xuất sắc). Các ý kiến tham luận  đều cho rằng đề tài có tính thực tiễn cao và đề nghị cơ quan quản lý có giải pháp nhằm thương mại hóa sản phẩm của Đề tài.

Một số hình ảnh tại hội nghị.

4

3

5