Trường Cao đẳng Hàng hải II tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp Bộ Đề tài nghiên cứu KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu, lập quy trình điều động tàu an toàn tàu ra, vào hệ thống cảng khu vực Cái Mép – Thị Vải”. Mã số: DT174064.

Sáng ngày 03/02/2018, tại phòng họp, trường Cao đẳng Hàng hải II tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp Bộ Đề tài nghiên cứu KH&CN cấp Bộ Nghiên cứu, lập quy trình điều động tàu an toàn tàu ra, vào hệ thống cảng khu vực Cái Mép – Thị Vải. Mã số: DT174064. Do trường Cao đẳng Hàng hải II chủ trì. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trương Thanh Dũng, Hiệu trưởng Nhà trường.

Tham dự Hội nghị gồm PGS,TS. Hoàng Hà-Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Bộ GTVT chủ tịch Hội đồng, TS. Trương Thanh Dũng-Hiệu trưởng Nhà trường-chủ nhiệm đề tài, ThS. Trần Văn Tiến –  Phó Hiệu trưởng Nhà trường,  ThS. Ngô Quang Hưng  – Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải TP.HCM –  Ủy viên phản biện,  KS. Nguyễn Gia Trường – Hoa tiêu ngoại hạng và  các thầy cô là ủy viên Hội đồng.

_MG_4119-min

PGS,TS. Hoàng Hà, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ -Bộ GTVT – chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị

_MG_4156-min

TS. Trương Thanh Dũng -Hiệu trưởng Nhà trường – chủ nhiệm Đề tài

báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài.

_MG_4135-min _MG_4141-min

Đề tài Nghiên cứu, lập quy trình điều động tàu an toàn tàu ra, vào hệ thống cảng khu vực Cái Mép – Thị Vải. Mã số: DT174064 nhằm mục đích bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu có sức chở lên đến 18.000 TEU hoặc tàu có mớn nước 14m trở xuống  ra, vào hệ thống cảng Cái Mép -Thị Vải và đưa ra những đề xuất liên quan nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế dẫn tàu ra, vào Cảng.

Hội nghị nghiệm thu cấp Bộ đề tài tài Nghiên cứu, lập quy trình điều động tàu an toàn tàu ra, vào hệ thống cảng khu vực Cái Mép – Thị Vải. Mã số: DT174064 đã diễn ra thành công tốt đẹp.  Đề tài  được Hội đồng đánh giá đạt mức A. Các ý kiến tham luận  đều cho rằng đề tài có tính thực tiễn cao và đề nghị cơ quan quản lý có giải pháp nhằm thương mại hóa sản phẩm của Đề tài.