Trường Cao đẳng Hàng Hải II làm việc với Trường Cao đẳng thành phố Glasgow thuộc Scotland về chương trình đào tạo ngành Logistic và Quản lý cảng biển

Ngày 5/10/2018,  trong khuôn khổ chương trình hợp tác liên kết đào tạo, Trường Cao đẳng Hàng Hải II  làm việc với Trường Cao đẳng thành phố Glasgow thuộc Scotland về chương trình đào tạo ngành Logistic và Quản lý cảng biển.

Đây là cơ hội để các giáo viên của trường nâng cao năng lực và trau dồi thêm kiến thức, cũng như việc phối hợp với nhau để nâng cao các chương trình đào tạo của trường Cao đẳng Hàng Hải II.

Cả hai trường đang trao đổi cập nhật thông tin để viết các chương trình ngắn hạn về đào tạo ngành Logistic và Quản lý cảng biển để chương trình phù hợp cho người học tại Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh.

IMG_8143

IMG_8154

IMG_8168