trường Cao đẳng Hàng hải II đã tổ chức Hội nghị đánh giá cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu KH&CN cấp Bộ “Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống xử lý giàn khoan trung tâm phục vụ đào tạo”- Mã số: DT184041. Nhóm nghiên cứu và thực hiện do Tiến sĩ Trương Thanh Dũng, Hiệu trưởng Nhà trường là chủ nhiệm đề tài, do trường Cao đẳng Hàng hải II chủ trì.

Chiều ngày 30/11/2018, tại phòng họp, trường Cao đẳng Hàng hải II đã tổ chức Hội nghị đánh giá cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu KH&CN cấp Bộ “Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống xử lýgiàn khoan trung tâm phục vụ đào tạo” Mã số: DT184041. Nhóm nghiên cứu và thực hiện do Tiến sĩ Trương Thanh Dũng, Hiệu trưởng Nhà trường là chủ nhiệm đề tài, do trường Cao đẳng Hàng hải II chủ trì.

Tham dự Hội nghị gồm có Thầy Trần Văn Tiến – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, cùng các thầy là Chủ tịch Hội đồng và các thầy là chuyên gia khoa học Trưởng, Phó Khoa của Nhà Trường.

Đề tài ““Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống xử lýgiàn khoan trung tâm phục vụ đào tạo” nhằmThiết kế chế tạo mô hình hệ thống xử lýgiàn khoan trung tâm phục vụ cho công tác giảng dạy ở các cơ sở đào tạo:Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý giàn khoan công nghệ trung tâm. Khoan và khai thác ở các mỏ gas – condensate (khí thiên nhiên). Từ đó thiết kế mô hình mô phỏng nguyên lý làm việc và điều khiển sự hoạt động của hệ thống.

Sản phẩm nghiên cứu thành công của đề tài, Trường Cao đẳng Hàng hải II có nhu cầu khai thác sử dụng, phục vụ công tác cho đào tạo, nghiên cứu khoa học, các công ty chế tạo giàn, vận hành khai thác giàn.

Đề tài đã được Hội đồng đánh giá cao có tính ứng dụng thực tiễn, Hội đồng đã đóng góp một số ý kiến đề nghị nhóm nghiên cứu hoàn tất hồ sơ để mời Hội đồng cấp Bộ đánh giá đưa vào ứng dụng thực tiễn.

IMG_9546

IMG_9549 - Copy

Một số hình ảnh nghiệm thu đề tài