Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học thuộc Trường Cao đẳng Nghề Hàng hải TP Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp tiếng Anh chuyên ngành hàng hải

Sáng ngày 30/03/2015,  Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học thuộc Trường Cao đẳng Nghề Hàng hải TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng Lớp tiếng Anh hàng hải cấp độ 1, Khóa 1 cho các học viên là CBCNV thuộc Công ty CP Vận tải xăng dầu Vitaco, đây là khóa tiếng Anh đầu tiên được tổ chức nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ cho CBCNV của các doanh nghiệp do Trung tâm thực hiện.

Cũng trong năm 2015, Trung tâm Ngoại ngữ-tin học sẽ tiếp tục chiêu sinh các lớp tiếng Anh ngắn hạn phổ thông cũng như chuyên ngành hàng hải các cấp độ, phục vụ nhu cầu học ngoại ngữ của các học viên là sinh viên và người lao động tại các doanh nghiệp.

Một số hình ảnh lớp học 

Lớp tiếng anh

Các học viên lớp học tiếng Anh

11120508_1590196864560022_7919297782855292326_n

Ban Giám hiệu cùng các giáo viên và học viên lớp học tiếng Anh