Tổ chức tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn

Căn cứ theo văn bản số 25/TT4/10, ngày 5 tháng 3 năm 2014 của Trung Tâm TB PCCC 4/10 – Sở Cảnh sát PCCC TP. Hồ Chí Minh, về việc tổ chức buổi nói chuyện tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Sáng ngày 22/5/2014, tại hội trường Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh, Sở cảnh sát PCCC Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Tham dự, về phía nhà trường có đại diện Ban giám hiệu, CBCNV, GV và SV.

pccc

Nội dung tuyên truyền: cung cấp những kiến thức cơ bản về PCCC và cứu hộ, cứu nạn, những kỹ năng cần thiết tự bảo vệ và xử lý sự cố khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, hướng dẫn những thiết bị PCCC mới.

Qua tuyên truyền, hướng dẫn cách PCCC đã giúp cho CBCNV cũng như sinh viên của nhà trường nhận thức được tầm quan trọng của công tác PCCC.