Thông tin về buổi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Thông tin về buổi bảo vệ thành công luận án tiến sỹ của cán bộ trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh

     Sáng ngày 17/8/2014 tại Văn phòng Quốc tế Hong Kong của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Nueva Ecija đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Tấn Kịch với đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý thông tin cho đội tàu do Phó Giáo sư Tiến sĩ Andy Ng. hướng dẫn. Đây là đề tài luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Kỹ thuật.

     Hội đồng chấm luận án tiến sĩ là những giáo sư, tiến sĩ đầu ngành Quản lý kỹ thuật: GS.TS Zenaida R.Guillasper, TS. Honorato P.Panahon và TS . Kwok Kwun Raymond.

     Theo đánh giá của Hội đồng, đây là một công trình nghiên cứu khoa học, công phu, nghiêm túc, có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn rõ rệt, có giá trị khoa học, độ tin cậy và tính ứng dụng thiết thực. Kết quả nghiên cứu của luận án đã mở ra một hướng đi mới, là cơ sở khoa học và là tài liệu tham khảo hữu ích về chuyên ngành. Với những giá trị đáng ghi nhận đó, luận án đã được toàn thể Hội đồng chấm luận án đánh giá cao.

trang 1 (1)

Hội đồng chấm luận án tiến sĩ chụp ảnh lưu niệm cùng tác giả

     Thành công của thầy Nguyễn Tấn Kịch – Phó trưởng phòng Kế hoạch khai thác đã đem đến niềm vui chung và cũng là tấm gương sáng về tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học đối với các cán bộ, giảng viên và sinh viên của toàn trường trên chặng đường phấn đấu xây dựng trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh ngày càng lớn mạnh theo sự phát triển của đất nước.