THÔNG TIN TUYỂN DỤNG – SINH VIÊN

Công ty BUREAU VERITAS TUYỂN DỤNG – GIÁM ĐỊNH VIÊN HÀNG HẢI

Địa điển: 

Tầng 4, Tòa nhà Etown1

364 Cộng Hòa, Tân Bình, TP HCM

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Tel. +84 (8) 3 812 2196 | Ext.100 

Mob: 0974 198 980
Fax. +84 (8) 3 812 7038
Email: trinh.truong@bureauveritas.com

www.bureauveritas.vn