THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG TY GREENLINES DP

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG TY GREENLINES DP

Công ty Greenlines DP là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực:

Đóng tàu và cấu kiện nổi

Vận tải hành khách ven biển và viễn dương

Vận tải hành khách đường thủy nội địa.

Đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên như sau:

03 Máy trưởng

03 Thợ máy

04 Thuỷ thủ

Địa chỉ liên hệ:

Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến NghéQuận 1TP Hồ Chí Minh

SĐT: (08) 62581136