Thông báo

Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh tham gia chương trình “Tư vấn tuyển sinh 2014”

Chiều ngày 31/05/2014, tại trường quay S10 – 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội, Ban Khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện chương trình “Tư vấn tuyền sinh 2014”. Tham dự chương trình có đại điện các trường, Đại học Quốc gia Hà Nội; trường Cao đẳng nghề Việt Mỹ; trường Cao đẳng nghề Công nghệ Giấy và Cơ điện; trường...

Đánh giá về việc thực hiện công tác đánh giá độc lập theo quy định I/8 của Công ước STCW1978/2010 tại trường Cao đẳng nghề Hàng hải tp. Hồ Chí Minh

Thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-BGTVT ngày 13/5/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010”; Thông báo số 380/TB-BGTVT ngày 22/4/2014 Thông báo nội dung cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ Đề án...

Tổ chức tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn

Căn cứ theo văn bản số 25/TT4/10, ngày 5 tháng 3 năm 2014 của Trung Tâm TB PCCC 4/10 – Sở Cảnh sát PCCC TP. Hồ Chí Minh, về việc tổ chức buổi nói chuyện tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Sáng ngày 22/5/2014, tại hội trường Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh, Sở...

Làm việc với quỹ đại diện phát triển thanh niên Nigeria

Trường Cao đẳng nghề Hàng Hải Tp. Hồ Chí Minh họp với Đoàn đại diện của Quỹ phát triển thanh niên Nigeria về Dự án liên kết đào tạo Sáng ngày 14/05/2014, Trường Cao đẳng nghề Hàng Hải Tp. Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp với Đoàn đại diện của Quỹ phát triển thanh niên Nigeria về Dự án liên kết đào tạo.  Tham gia cuộc họp, về phía Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh...

Hội nghị về công tác đào tạo

Hội nghị về công tác đào tạo theo địa chỉ cho các doanh nghiệp và theo nhu cầu xã hội Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/BCSĐ ngày 05/03/2014  của Ban Cán sự đảng BGTVT, sáng ngày 13 tháng 5 năm 2014 tại Hải Phòng, Thứ trưởng Bộ giao thông vận tải Lê Đình Thọ đã chủ trì “Hội nghị về công tác đào tạo theo địa chỉ cho các doanh nghiệp và theo nhu cầu xã hội”. Tham dự hội...