THÔNG BÁO V/v TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ ĐỘI TÀU-TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀNG HẢI TP. HỒ CHÍ MINH

TB (1)