THÔNG BÁO V/V SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LỄ PHỤC TỐT NGHIỆP

ĐOÀN KHỐI CƠ SỞ BỘ GTVT

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀNG HẢI

 TP. HỒ CHÍ MINH

Số:         /TB-ĐTN

TP.Hồ Chí Minh, ngày  19  tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v sinh viên đăng ký lễ phục tốt nghiệp

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy , Ban giám hiệu nhà trường về việc tổ chức lễ Bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp năm 2017;

Đoàn Thanh niên thông báo về việc sinh viên đăng ký lễ phục tốt nghiệp như sau:

I. Thời gian và địa điểm:

1. Thời gian: Sinh viên đăng ký lễ phục tốt nghiệp từ ngày 23/10/2017 – 03/11/2017.

2. Địa điểm: Văn phòng Đoàn thanh niên, số 232 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM hoặc liên hệ qua SĐT: 0908 851 208 Thầy Phương;

0166 7546 311 Cô Mai.

Lệ phí đăng ký lễ phục tốt nghiệp: 170.000 đ/bộ lễ phục + vỏ bằng.

II. Công tác chuẩn bị:

1. Nhận và trả lễ phục

a. Nhận lễ phục

Thời gian: Sinh viên nhận lễ phục từ 6 giờ 30, ngày 08  tháng 11 năm 2017

Địa điểm: Tại Hội trường, số 232 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

Thủ tục nhận lễ phục: Sinh viên để lại giấy CMND hoặc tiền thế chân 200.000đ/bộ lễ phục (nếu không có CMND).

b. Trả lễ phục

Sinh viên trả lễ phục và nhận lại giấy CMND và tiền thế chân sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp.

III. Lưu ý

Sinh viên nếu làm mất nón hoặc tua nón bồi thường 100.000đ

Sinh viên làm rách hoặc mất lễ phục tốt nghiệp bồi thường 300.000 đ

Thủ tục nhận bằng: Sau khi kết thúc buổi lễ tốt nghiệp và trả lễ phục, sinh viên đến phòng Đào tạo ký tên và nhận bằng.

Nơi nhận:

–    Đảng uỷ (để báo cáo);

–    BGH (để báo cáo);

–    Các đơn vị liên quan (thực hiện);

–    HSSV (thực hiện);

–    Lưu VPĐ.

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

KT. BÍ THƯ

PHÓ BÍ THƯ

(đã ký)

Vũ Văn Phương