THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỐI CHIẾU BẰNG TỐT NGHIỆP THPT CỦA SINH VIÊN CĐN KHÓA 6

thong bao doi chieu bang tot nghiep khoa 6 ­