Thông báo tuyển sinh Liên thông Trung cấp, Cao đẳng, Đại học lên Đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2021 tại trường Cao đẳng hàng hải II