Thông báo tuyển sinh đào tạo nghề – nghiệp vụ hàng hải, tổ chức thi nâng bậc thợ và việc làm xuất khẩu lao động

Thong_bao_tuyen_sinh