Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp Trung cấp Khóa 04 và Cao đẳng nghề các Khóa trước dự thi lại Lý thuyết nghề, thực hành nghề, chính trị Tháng 06 năm 2019.

thong bao