Thông báo mở lớp của trung tâm thuyền viên

THÔNG BÁO: Mở khóa thi SQVH không hạn chế vào tháng 8 năm 2014. Mở khóa thi Thuyền trưởng, máy trưởng hạng dưới 3000GT và dưới 3000KW vào tháng 8 năm 2014.

CÁC KHÓA THI SỸ QUAN TRONG THÁNG 8 NĂM 2014

– Khóa Trung cấp BOONG, MÁY nâng cao thi SQVH không hạn chế

 Khóa thi SQVH không hạn chế

– Thi SQQL BOONG dưới 3000GT, SQQL MÁY dưới 3000KW

Địa điểm thi:  Trường CĐ Nghề hàng hải Tp. HCM

Số 232 Nguyễn Văn Hưởng- Thảo Điền- Quận 2- Tp. HCM

Mọi chi tiết gọi đến: 0873000779/ 0904587589