Danh sách thuyền viên

  1. Nguyễn Hoàng Minh
  2. Hồ Quốc Khánh
  3. Huỳnh Hùng
  4. Nguyễn Đức Cảnh
  5. Đoàn Việt Hùng
  6. Vũ Văn Trường
  7. Nguyễn Đức Sang
  8. Phan Hữu Huy
  9. Phan Quang Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *