Sáng ngày 19/6/2020, Trường Cao đẳng Hàng hải II long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV Công đoàn Trường Cao đẳng Hàng Hải II, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 19/6/2020, Trường Cao đẳng Hàng hải II long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV Công đoàn Trường Cao đẳng Hàng Hải II, nhiệm kỳ 2020-2025” bởi “ Công đoàn là một tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động cùng với các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội , chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý nhà nước và xã hội; tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế; giáo dục cán bộ, công nhân viên chức, người lao động xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

Tham dự đại hội  gồm có: đồng chí Trương Thanh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Nguyễn Văn Tiến, phó Bí thư Đảng ủy nhà trường, đồng chí Lê Thanh Hà, Chủ tịch Công đoàn  cùng toàn thể cán bộ CCVC, người lao động trường Cao đẳng Hàng hải II.

Về phí công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam: đồng chí Trần Trọng Đức, phó Chủ tịch công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam tham dự.

Đồng chí Lê Thanh Hà – thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội. Được sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chỉ đạo của Thường vụ Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam và sự phối hợp với tổ chức chính trị đã tạo nên khối đoàn kết đưa sự  nghiệp giáo dục của Nhà trường và Công đoàn ngày càng phát triển vững mạnh.

Đồng chí Lê Thanh Hà – thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội

Đồng chí Tường Thị Hoa , phó Chủ tịch Công đoàn báo cáo những mặt thuận lợi và khó khăn của nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Công đoàn trường Cao đẳng Hàng hải II. Công đoàn muốn hoạt động tốt và ngày một vững mạnh trước hết bộ máy cán bộ công đoàn phải mạnh, năng động, sáng tạo, quyết tâm. Bởi khi ban chấp hành công đoàn năng động nhiệt tình sẽ kéo theo cả một hệ thống công đoàn viên  nhiệt tình cống hiến, trước hết là người đứng đầu tổ chức công đoàn.

Đồng chí Tường Thị Hoa , phó Chủ tịch Công đoàn báo cáo những mặt thuận lợi và khó khăn của nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Công đoàn trường Cao đẳng Hàng hải II.

Đồng chí Nguyễn Văn Nguyễn trình bày báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn trường Cao đẳng Hàng hải II nhiệm kỳ 2014-2019 về công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do công đoàn ngành phát động. Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. BCH công đoàn đã lắng nghe và tổng hợp những kiến nghị, vướng mắc của CBVCNLĐ, kịp thời phản ánh và đề xuất với chính quyền xem xét giải đáp, giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của CBVCNLĐ. Tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua” Giỏi việc nước, đảm việc nhà:, thường xuyên nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua góp phần cùng cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Nguyễn trình bày báo cáo kiểm điểm hoạt động của ban chấp hành công đoàn trường Cao đẳng Hàng hải II nhiệm kỳ 2014-2019

Đồng chí Trần Trọng Đức, phó Chủ tịch công đoàn Hàng hải Việt Nam và đồng chí Trương Thanh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo Đại hội.  Đồng chí đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà CĐ Trường Cao đẳng Hàng hải II đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới; đồng thời các đồng chí cũng đã định hướng những nhiệm vụ, giải pháp cho phong trào CCVCLĐ và hoạt động của CĐ Trường Cao đẳng Hàng hải II  trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội xin tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của các đồng chí và sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Trọng Đức, phó Chủ tịch công đoàn Hàng hải Việt Nam phát biểu đánh giá cao những nỗ lực mà CCVCNLĐ trường Cao đẳng Hàng hải II tạo nên sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Trường Cao đẳng Hàng hải II cũng như các đoàn viên Công đoàn Trường Cao đẳng Hàng hải II đã nhận được sự động viên, khích lệ từ các cấp lãnh đạo công đoàn bằng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được BCH Công đoàn Trường Cao đẳng Hàng hải II nhiệm kỳ 2014-2019 tổng hợp trong báo cáo của BCH trình Đại hội.

Đồng chí Trương Thanh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nhận bằng khen Công đoàn Bộ Giao thông Vận tải.

Các đoàn viên Công đoàn Trường Cao đẳng Hàng hải II đã nhận được sự động viên, khích lệ từ các cấp lãnh đạo công đoàn bằng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được BCH Công đoàn Trường Cao đẳng Hàng hải II nhiệm kỳ 2014-2019

Các đoàn viên Công đoàn Trường Cao đẳng Hàng hải II đã nhận được sự động viên, khích lệ từ các cấp lãnh đạo công đoàn bằng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được BCH Công đoàn Trường Cao đẳng Hàng hải II nhiệm kỳ 2014-2019

Một trong các nhiệm vụ hết sức quan trọng của đại hội là giới thiệu, lựa chọn và bầu những đồng chí có đủ tiêu chuẩn vào BCH Công đoàn Trường Cao đẳng Hàng hải II khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

BCH Công đoàn Trường Cao đẳng Hàng hải II khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025