Phòng Hợp tác quốc tế - Khoa học công nghệ

Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng – Thạc sỹ Hàng hải

Điện thoại: 08.6281.8696 – Line 105

E-mail : htqt@cdhanghai.edu.vn

– Chức năng:

Phòng Hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ có chức năng giúp Hiệu trưởng trong công tác đối ngoại và nghiên cứu khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ.

– Nhiệm vụ:

Phòng Hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ có những nhiệm vụ chính sau :

1- Nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước về các lĩnh vực liên quan đến các ngành nghề mà trường đào tạo nhằm mục đích liên doanh, liên kết, mở rộng thị trường và thực hiện đào tạo sát với thực tế hơn.

2.- Tổ chức thực hiện việc liên doanh, liên kết, trao đổi , hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

3.- Tổ chức các hội thảo có sự tham gia của người nước ngoài.

4.- Làm nhiệm vụ đầu mối phối hợp với Tổ Chức Hàng Hải Quốc Tế, Tổ chức triển khai các công ước quốc tế về hàng hải mà Việt Nam đã ký kết trong phạm vi của trường.

5.- Tổ chức đưa đón các đoàn quốc tế, làm các thủ tục cho giáo viên, cán bộ công nhân viên trường đi công tác, học tập ở nước ngoài.

6.- Quản lý học sinh – sinh viên của nước ngoài theo học tại trường.

7.- Lập kế hoạch nghiên cứu khoa học từng năm, từng giai đoạn trong nhà trường.

8.- Thực hiện việc đăng ký các đề tài cấp ngành, cấp Nhà nước và tổ chức thực hiện các đề tài đã được duyệt.

9.- Hướng dẫn, tiếp nhận, trình Hiệu trưởng duyệt và quản lý các đề tài khoa học kỹ thuật cấp trường.

10.- Phối hợp với các khoa chuyên ngành tổ chức thực hiện các hội thảo chuyên đề khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ.

11.- Tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ hàng hải mới, thực hiện việc tiếp nhận,chuyển giao công nghệ.

12.- Thực hiện việc thống kê, làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng

13.- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

 

V- Danh sách CBCNV phòng :   

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Hoàng Trưởng phòng
2 Trần Thị Hồng Phúc Phó trưởng phòng
3 Trần Mạnh Linh
4 Vũ Văn Phương

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *