Phòng Đào tạo

Trưởng phòng: Trần Thị Thu Hường – Thạc sỹ Tổ chức và Quản lý vận tải

Điện thoại: 08.6281.8708 – Line: 101/102

E-mail : dt@cdhanghai.edu.vn hoặc E-mail : tuyensinhcdhh@gmail.com

– Chức năng : Là phòng nghiệp vụ tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về quản lý công tác đào tạo.

– Nhiệm vụ : Phòng đào tạo có những nhiệm vụ chính sau đây :

Thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong điều lệ cao đẳng nghề do Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội Ban hành kèm theo Quyết định số 02/ 2007/ QĐ-BLĐTBXH ngày 04/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, gồm:

1.- Giúp hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề hằng năm và dài hạn của nhà trường;

– Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề;

– Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề;

– Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;

– Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

2.- Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của hiệu trưởng.

3.- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

III- Danh sách CBCNV phòng Đào tạo :

1Trần Thị Thu Hường Trưởng phòng
2Nguyễn Thị Ngọc Thắm Phó trưởng phòng
3Tạ Thị Minh Thư
4Lê Thị Thủy
5Nguyễn Hữu Lưu
6Đặng Thị Ly
7Trần Thị Xuyến

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *