Nghị định của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được phép nhập khẩu

Nghị định của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được phép nhập khẩu

Ngày 20/11/2014, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Nghị định số 111/2014/NĐ-CP quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được phép nhập khẩu.

taucaotoc
Theo đó, quy định niên hạn sử dụng tàu cao tốc chở khách không quá 20 năm. Tuy nhiên nghị định cho phép các phương tiện đã hết niên hạn sử dụng trước ngày 05/01/2015 được phép hoạt động đến hết năm 2016; phương tiện hết niên hạn sử dụng từ ngày 05/01/2015 đến trước ngày 05/01/2016 được phép hoạt động đến hết năm 2017.

Nghị định cũng quy định tuổi của phương tiện thủy được phép nhập khẩu đối với tàu khách và tàu chở người không quá 10 năm và đối với các phương tiện khác không quá 20 năm…