Ngày hội hiến máu tình nguyện

Morning of 30.05.2014, on the campus of City College Marine. Ho Chi Minh, the Group Executive Committee in coordination with Ministry of Transport facility depart organized voluntary blood donation day “Blood is red – the home warm.” Festival where moral education and lifestyle to all youth members know and share community tradition, spirit shock of union members, youth volunteers for community, helping people patients in need of blood.

hienmau

In the spirit of shock unionists, youth, meaning deep humanity, festival attracted a large number of teachers, officers and employees, along with all members of your youth registration status voluntary blood donation.Sáng ngày 30/05/2014, tại khuôn viên trường Cao đẳng nghề Hàng hải tp. Hồ Chí Minh, Ban chấp hành đoàn trường phối hợp với Đoàn Khối cơ sở Bộ GTVT tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyên “Một giọt máu hồng – Ấm nồng tình quê hương”. Ngày hội là nơi giáo dục đạo đức, lối sống đến toàn thể đoàn viên thanh niên biết sẻ chia vì cộng đồng và phát huy truyền thống, tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, giúp đỡ những người bệnh đang cần máu.

hienmau

Với tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên, ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Ngày hội đã thu hút được đông đảo các thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên cùng với toàn thể các bạn đoàn viên thanh niên đăng ký tình nguyện hiến máu.