Liên hệ với chúng tôi


Trường Cao đẳng Hàng hải II

Cơ sở chính

Địa chỉ: Số 232, Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0987263370

Email: hmvc@cdhanghai.edu.vn


Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 131, Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0987263370

Email: hmvc@cdhanghai.edu.vn