Làm việc với quỹ đại diện phát triển thanh niên Nigeria

Trường Cao đẳng nghề Hàng Hải Tp. Hồ Chí Minh họp với Đoàn đại diện của Quỹ phát triển thanh niên Nigeria về Dự án liên kết đào tạo

H2

Sáng ngày 14/05/2014, Trường Cao đẳng nghề Hàng Hải Tp. Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp với Đoàn đại diện của Quỹ phát triển thanh niên Nigeria về Dự án liên kết đào tạo.  Tham gia cuộc họp, về phía Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh có sự tham gia của Ban Giám hiệu nhà trường, trưởng phòng một số đơn vị liên quan.  Về phía Đoàn đại diện có Ông Nguyễn Huy Hiệu – Giám đốc Công ty Global Spectrum VietnamLTD là trưởng đại diện và một số thành viên trong Đoàn.