Kiện toàn Hội đồng trường cao đẳng Hàng hải II nhiệm kỳ 2017-2022.

Thực hiện quyết định số 294/ QĐ-CHHVN, ngày 15/3/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc kiện toàn Hội đồng trường  cao đẳng Hàng hải II nhiệm kỳ 2017-2022.

Sáng ngày 22/3/2021 trường  cao đẳng Hàng hải II tổ chức công bố quyết định về việc kiện toàn Hội đồng trường  cao đẳng Hàng hải II. Đồng chí  Trần Thị Thu Hường, trưởng phòng Đào tạo, phó bí thư Đảng ủy nhà trường giữ chức Chủ tich Hội đồng trường cao đẳng Hàng hải II nhiệm kỳ 2017-2022. nhiệm kỳ hội đồng trường tiếp theo tính từ ngày 08/09/2022.

Đến tham dự buổi lễ gồm có: Đồng chí Trương Thanh Dũng, Bí thư Đảng ủy,  Hiệu trưởng Nhà trường, Ban Giám hiệu nhà trường, các đồng chí ủy viên Hội đồng trường, đại diện các khoa, phòng, các tổ chức đoàn thể nhà trường và đại diện các doanh nghiệp.

Hình ảnh buổi lễ công bố quyết định về việc kiện toàn Hội đồng trường  cao đẳng Hàng hải II

Đồng chí Lưu Gia Thoại đọc công bố quyết định về việc kiện toàn Hội đồng trường  cao đẳng Hàng hải II

Đồng chí Trần Thị Thu Hường phát biểu cảm tưởng nhận nhiệm vụ chủ tich Hội đồng trường cao đẳng Hàng hải II

Hiệu trưởng nhà trường trao hoa chúc mửng đồng chí Trần Thị Thu Hường