Khoa Sư phạm nghề – Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề khóa 3

Sáng ngày 15/11/2015, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương, Khoa Sư phạm nghề – Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh đã tổ chức khai giảng lớp nghiệp vụ sư phạm dạy nghề khóa 3 cho hơn 20 học viên là giáo viên, giảng viên đến từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Tây Ninh.

Các học viên tham dự khóa học sẽ được lĩnh hội các kiến thức cơ bản về kỹ năng và phương pháp dạy nghề mới nhất bởi các giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ Khoa Sư phạm Dạy nghề – Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh; cách mở đầu một giờ dạy cuốn hút, soạn giáo án và dạy tích hợp, cách viết mục tiêu cho từng bài học cụ thể, thực hiện tổ chức một buổi dạy theo chuyên đề gồm cách tổ chức, quản lý lớp; mục tiêu, lập bảng trình tự, biểu mẫu hướng dẫn phát và treo tường; thực hành trình diễn kỹ năng nghề nghiệp…

su pham nghe

Thạc sĩ Hồ Sư Lượng –Trưởng khoa khoa Sư phạm nghề Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm với các học viên tham dự khóa học

Khóa học “Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề khóa 3” dự kiến kết thúc vào ngày 31/1/2016 ­