HỘI THẢO APEC SEN Ngày 21/6/2021

Thực hiện theo công văn số 1970/CHHVN-HTQT, ngày 25 tháng 5 năm 2021, về việc tham dự  họp APEC SEN về số hóa thuyền viên.

Buổi họp khai mạc  lúc 19g ngày 21/6/2021tại Singapore, do Mạng lưới Thuyền viên Chuyên nghiệp APEC SEN tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự, gồm có đại  diện Ban tổ chức, do ông Motohisa Abe chủ tọa, và  các chuyên gia, thuyền trưởng, cố vấn chính sách quản lý, thanh tra an ninh cao cấp, trường Cao đẳng Hàng hải II, Giám đốc giáo dục CIMAR, người đứng đầu chính sách quốc tế, giáo sư các nước Norway, Kuwait, China, Canada, Mexico, Chile, Korea, Peru, Vietnam,… thảo  luận về các thuận lợi, khó khăn và thách thức đối với ngành hàng hải trong ứng dụng công nghệ 4.0.

Đại  diện Ban tổ chức, do ông Motohisa Abe chủ tọa điều hành hội thảo trực tuyến

Về phía Việt Nam: Có đại diện Cục Hàng hải Việt Nam, bà Trần Thị Tuyết Mai Anh, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, ông Khúc Trường Minh, Chuyên viên phòng Hợp tác quốc tế. Đại diện Trường Cao đẳng Hàng hải II, có bà Trần Thị Hồng Phúc, Phó trưởng phòng Hợp tác quốc tế & Khoa học công nghệ tham dự và báo cáo tham luận về chủ đề : Ứng dụng  công nghệ 4.0 trong đào tạo và giảng dạy thuyền viên”.

Bà Trần Thị Hồng Phúc, Phó trưởng phòng Hợp tác quốc tế & Khoa học công nghệ  đại diện trường Cao đẳng Hàng hải II báo cáo tham luận về chủ đề : Ứng dụng  công nghệ 4.0 trong đào tạo và giảng dạy thuyền viên”.

Phát biểu tại cuộc họp, bà Trần Thị Hồng Phúc trao đổi cùng các đại biểu về công tác đào tạo và giảng dạy thuyền viên theo phương pháp truyền thống (đào tạo trực tiếp) gặp nhiều khó khăn đang ảnh hưởng đến công việc. Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 thời đại 4.0 mang đến những thay đổi lớn cho mọi lĩnh vực. Trong đó lĩnh vực đào tạo đã dần thay thế các phương pháp giảng dạy truyền thống. Ngành Hàng hải nói riêng cần nhanh chóng ứng dụng cuộc cách mạng 4.0 vào công tác đào tạo thuyền viên sẽ nhanh chóng vượt qua những khó khăn này, mang lại lợi ích kinh tế cho ngành Hàng hải và đất nước.

Cũng tại cuộc họp, đại biểu đã được nghe các tham luận về số hóa thuyền viên. Cuộc họp còn có sự tham gia và trình bày trực tuyến từ các đại biểu đại diện quốc tế, gồm ông  Anwar Buftain thuyền trưởng, trình bày tham luận với chủ đề New Technologies and Global Marine Trends 2030, bà Tine Viveka Westerberg là trợ lý giáo sư tại Đại học Đông Nam Na Uy, trình bày tham luận với chủ đề Future Maritime Skills – More than STCW, ông Guitang Li Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, trình bày tham luận với chủ đề China’s Initiatives for Seafarers’ Education and Training in the Digital Age, bà  Tanya Dare , Canada  trình bày tham luận với chủ đề Digital Learning During the COVID-19 Pandemic, bà Lynda Deckard, México trình bày tham luận với chủ đề Experiences and challenges in dealing with COVID-19’s impact on seafarers’ education and training, ông Daniel Sarzosa,Chile trình bày tham luận với chủ đề E-Learning Experiences During Covid-19 Pandemic In Chile, ông Yongdae Kim, Republic of Korea trình bày tham luận với chủ đề Digitalization of Ships, Crews and Ship Management, ông Jesus A. Menacho Pierola Cơ quan Hàng hải Quốc gia PERU, trình bày tham luận với chủ đề Measures of the Peruvian Maritime Authority facing the COVID-19 pandemic…

Hình ảnh các đại biểu trình bày tham luận tại cuộc họp.

Qua buổi hội thảo  giúp cho các đại biểu của các nước có nhận thức thêm tầm quan trọng ảnh hưởng đến  những lợi ích cũng như những thách thức của công nghệ 4.0. Qua đó đòi hỏi các nước ứng dụng công nghệ 4.0 vào đào tạo vào giảng dạy thuyền viên.