Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Sáng ngày 14/01/2021, Đảng ủy Trường Cao đẳng Hàng hải II đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021”. Đồng chí Trương Thanh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải II chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy viên, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn và toàn thể đảng viên của 6 chi bộ trực thuộc.

Sau lời phát biểu khai mạc Hội nghị của đồng chí Bí thư Đảng ủy Trương Thanh Dũng, đồng chí Trần Thị Thu Hường, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Cao Đẳng Hàng hải II đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng ủy Trường do đồng chí Trương Thanh Dũng trình bày. Dự thảo báo cáo đã nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, cùng các kết quả nổi bật trong công tác xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng đảng; công tác tổ chức – cán bộ… Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường Cao Đẳng Hàng hải II trong năm 2020, Đảng bộ Nhà trường đã thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Qua các báo cáo và tình hình thực tiễn cho thấy, các đơn vị trực thuộc Nhà trường đều được lãnh đạo toàn diện, từng bước phát triển, đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Toàn Đảng bộ có sự thông suốt về tư tưởng, đường lối lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nỗ lực thực hiện công việc với trách nhiệm cao nhất, có tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ mọi người. Đảng bộ cũng đã xây dựng và lãnh đạo được các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội trong đơn vị đoàn kết, tập hợp được sức mạnh tập thể, chung tay góp sức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung.

Đồng chí  Nguyễn Thị Dương Thùy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối cơ sở Bộ GTVT phát biểu chỉ đạo và đóng góp cho công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đánh giá chung năm 2020, Đảng ủy Trường Cao Đẳng Hàng hải II đã phát huy tốt ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, có chất lượng và hiệu quả, trong đó nhiều nội dung về công tác đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, phát triển đảng viên… đặc biệt sự lãnh đạo của BGH đối với các đoàn thể quần chúng được quan tâm đúng mức, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Nguyễn, Chủ tịch Công đoàn đóng góp ý kiến xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển trong tình hình nhiệm vụ mới.

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường Trương Thanh Dũng nhấn mạnh: trong thời gian tới, Đảng bộ Trường Cao đẳng Hàng hải II cần nỗ lực phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, phương thức lãnh đạo, phát huy sáng kiến của mỗi cá nhân, tập hợp, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị do Đảng bộ cấp trên và Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam giao.

Trao danh hiệu, phần thưởng cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.