HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Sáng  ngày 01/7/ 2019 tại Trường Cao đẳng Hàng hải II đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công tác Đảng  6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2019.

Tham dự hội nghị gồm có: các Đ/c trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu , Đảng viên và trưởng , phó các đơn vị của nhà trường.

Đ/c Nguyễn Văn Tiến – P. Bí thư Đảng ủy nhà trường báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2015-2020.

Đ/c Trương Thanh Dũng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nhận xét, đánh giá  việc thực hiện nhiệm vụ chính trị  của Nhà trường 6 tháng đầu năm 2019 và chỉ đạo định hướng công tác xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng cuối năm 2019.

IMG_4718

Đ/c Nguyễn Văn Tiến – P. Bí thư Đảng ủy nhà trường báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2015-2020.

IMG_4720

Đ/c Trương Thanh Dũng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nhận xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.