Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 10 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện

Nghị quyết lần thứ 10 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII

              Thực hiện thông báo số 230-TB/ĐUK, ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện  Nghị quyết lần thứ 10 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII.

             Thực hiện kế hoạch số 75-KH/ĐU, ngày 8 tháng 8 năm 2019 của Đảng ủy trường cao đẳng Hàng hài II, về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 10 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII.

          Sáng ngày 13/8/2019, trường Cao đẳng Hàng hải II tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 10 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII.

             Báo cáo viên Hội nghị: ông Nguyễn Hữu Hùng giảng viên cao cấp Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

            Tham dự Hội nghị gồm có: đồng chí Trương Thanh Dũng, Bí thư Đảng Ủy, Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường cùng toàn thể đảng viên, cán bộ CCVC, người lao động trường Cao đẳng Hàng hải II.

             Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường phát biểu khai mạc học tập Nghị quyết lần thứ 10 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII nhằm giúp đảng viên, cán bộ CCVC, người lao động trường Cao đẳng Hàng hải II nhận thức về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, xác định nhiệm vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhà trường trong tình hình mới.

             Ông Nguyễn Hữu Hùng, báo cáo viên, giảng viên cao cấp Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết lần thứ 10 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII nhằm làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết, tăng cường đấu tranh chống các tư tưởng sai trái, thù địch.

              Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết lần thứ 10 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII đã diễn ra thành công, góp phần giúp cho đảng viên, cán bộ CCVC, người lao động trường Cao đẳng Hàng hải II có thêm những kiến thức quý báu, kỹ năng cần thiết để mỗi người tự trau dồi kiến thức, nâng cao bản lĩnh chính trị của mình và hiện thức hóa Nghị quyết vào cuộc sống.

IMG_5733

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường phát biểu khai mạc học tập Nghị quyết lần thứ 10 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

IMG_5736

 Ông Nguyễn Hữu Hùng, báo cáo viên, giảng viên cao cấp Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết lần thứ 10 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

IMG_5738

Tập thể cán bộ Đảng viên, cán bộ CCVC, người lao động trường Cao đẳng Hàng hải II tham dự học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 10 Ban Chấp Hành TW Đảng Khóa XII.