HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GDNN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 – 2019

Sáng ngày 13/6/2019, tại trường Cao đẳng Hàng hải II đã tổ chức Hội Giảng Nhà Giáo GDNN Cấp Trường Năm Học 2018 – 2019 theo quyết định số: 556/QĐ-CĐHH II .

Đến tham dự Hội giảng có:

Ban Giám hiệu, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tiểu ban Thư ký Hội giảng, Giáo viên tham gia Hội giảng (danh sách đính kèm), Toàn thể giáo viên Nhà trường tham dự, Công đoàn, Đoàn thanh niên và HS-SV.

Khai mạc Hội giảng, đồng chí Trần Văn Tiến, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo công tác tổ chức Hội giảng, đồng chí Trần Thị Thu Hường công bố quyết định và danh sach cán bộ, giảng viên tham gia hội giảng gồm:

1/ Thầy Trần Anh Sơn, GV khoa Kinh tế

2/ Cô Phan Thị Mỹ Lam, GV Khoa Cơ sở – Cơ bản

3/ Thầy Lê Văn Vinh, GV Khoa Điều khiển tàu biển

4/ Thầy Hoàng Văn Mạnh, GV KHoa Cơ khí

5/ Thầy Nguyễn Hữu Lộc, GV Khoa Khai thác máy

Hội giảng GDNN cấp trường luôn được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhằm giúp cho hoạt động dạy học không ngừng được đổi mới, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Xã hội.

Một số hình ảnh Hội Giảng Nhà Giáo GDNN Cấp Trường Năm Học 2018 – 2019 của trường Cao đẳng Hàng hải II.

IMG_4252 (1)

Đồng chí Trần Thị Thu Hường công bố quyết định và danh sach cán bộ, giảng viên tham gia hội giảng

IMG_4245

Đồng chí PHT nhà trường Trần Văn Tiến phát biểu chỉ đạo công tác tổ chức Hội giảng và trao hoa tại Hội Giảng Nhà Giáo GDNN Cấp Trường Năm Học 2018 – 2019 của trường Cao đẳng Hàng hải II.

IMG_4256

Đồng chí PHT nhà trường Trần Văn Tiến phát biểu chỉ đạo công tác tổ chức Hội giảng và trao hoa tại Hội Giảng Nhà Giáo GDNN Cấp Trường Năm Học 2018 – 2019 của trường Cao đẳng Hàng hải II.

IMG_4275

Giờ giảng của thầy Hoàng Văn Mạnh, GV KHoa Cơ khí, Môn học:Tiện lỗ, Tên bài giảng Tiện thô lỗ suốt.

IMG_4333

Giờ giảng của cô Phan Thị Mỹ Lam, GV Khoa Cơ sở – Cơ bản, Môn học: Tin học cơ bản, Tên bài giảng: Hàm tìm kiếm và tham chiếu.

IMG_4279

Giờ giảng của thầy Trần Anh Sơn, GV khoa Kinh tế, Môn học: Quản trị nhân sự, Tên bài giảng: Phân tích tác động của môi trường đến quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

IMG_4337

Giờ giảng của Thầy Lê Văn Vinh, GV Khoa Điều khiển tàu biển, Môn học: Địa văn Hàng hải, Tên bài giảng: Xác định vị trí tàu bằng 02 khoảng cách.

IMG_4387

Giờ giảng của Thầy Nguyễn Hữu Lộc, GV Khoa Khai thác máy, Môn học: Trang bị điện, Tên bài giảng: Các mạch khởi động động cơ 3 pha.