Lễ tiếp đón thầy và trò trường phổ thông Trung Học Hồ Thị Nhâm –Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh lên tham quan Trường.

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo các lớp nghề liên kết với trường phổ thông Trung Học Hồ Thị Nhâm –Trà Vinh.

Sáng ngày 1/7/2019 Trường Cao đẳng Hàng hải II tổ chức lễ tiếp đón thầy và trò trường phổ thông Trung Học Hồ Thị Nhâm –Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh lên tham quan Trường.

Thành phần tham dự có Trưởng, phó các Khoa và giáo viên trường Cao đẳng Hàng hải II được phân công hỗ trợ , giáo viên và học sinh Trường phổ thông Trung Học Hồ Thị Nhâm.

Về trường sinh hoạt có giáo viên và học sinh Trường phổ thông Trung Học Hồ Thị Nhâm, các thầy, cô của trường Cao đẳng Hàng hải II hướng dẫn học sinh chuẩn bị đề cương viết báo cáo thực tập các môn Điện công nghiệp, Máy tàu thủy, và Quản trị kinh doanh vận tải biển. Tham quan phòng mô phỏng máy và xuống tàu Huấn luyện 02 làm quen tàu và tìm hiểu hệ động lực tàu thủy giúp cho học sinh được hiểu biết về ngành nghề đào tạo tại trường Cao đẳng Hàng hải II và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

IMG_4698

Hình ảnh các giáo viên và học sinh Trường phổ thông Trung Học Hồ Thị Nhâm và giảng viên trường Cao đẳng Hàng hải II.