Hội đồng thi cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa

Hội đồng thi cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa

 

Thực hiện theo quyết định số 756/QĐ-CĐTNĐ, Hà Nội ngày 1 tháng 8 năm 2019 về việc thành lập Hội đồng thi cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa khóa 35/ 2019, tổ chức từ ngày 12/8/2019 tại trường Cao đẳng Hàng hải II.

Sáng ngày 13/8/2019,trường Cao đẳng Hàng hải II tổ chức thi cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa khóa 35/ 2019.

Tham dự Hội đồng thi gồm có:

–         Về phía đường thủy nội địa phía Nam: Ông Huỳnh Văn Khe, Phó Chi cục trưởng, bà Huỳnh Thị Kim Hoàng, trưởng phòng Tổ chức hành chính đào tạo, ông Cao Anh Luân, chuyên viên phòng Tổ chức hành chính đào tạo.

–         Về phía nhà trường: Ts. Trương Thanh Dũng, Hiệu trưởng nhà trường, ông Đinh Mạnh Cường, Giám đốc trung tâm phát triển nhân lực Hàng hải & xuất khẩu lao động và toàn thể học viên tham gia thi cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa khóa 35/ 2019.

Ông Cao Anh Luân, chuyên viên phòng Tổ chức hành chính đào tạo đường thủy nội địa phía Nam công bố quyết định  số 756/QĐ-CĐTNĐ, Hà Nội ngày 1 tháng 8 năm 2019 về việc thành lập Hội đồng thi cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa khóa 35/ 2019, tổ chức từ ngày 12/8/2019 tại trường Cao đẳng Hàng hải II.

Đại diện nhà trường, ông Đinh Mạnh Cường, Giám đốc trung tâm phát triển nhân lực Hàng hải & xuất khẩu lao động bàn giao số thí sinh đã hoàn tất chương trình đào tạo và đủ điều kiện dự thi cho Hội đồng thi.

Đại diện đường thủy nội địa phía Nam: Ông Huỳnh Văn Khe, Phó Chi cục trưởng tuyên bốkhai mạc kỳ thi cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa khóa 35/ 2019 và chúc toàn thể học viên đạt kết quả cao trong kỳ thi và tự tin áp dụng kiến thức đã học vào công việc thực tế và chúc cho kỳ thi được thành công tốt đẹp.

IMG_5847

Ông Cao Anh Luân, chuyên viên phòng Tổ chức hành chánh đào tạo đường thủy nội địa phía Nam đọc quyết định khai mạc kỳ thi cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa

khóa 35/ 2019

IMG_5846